Vilhelm Ehlerts Alle blev indviet den 27. juni 2018.

Vilhelm Ehlerts Alle forløber fra Marsk Stigs Vej og Brovej helt frem til Stationspladsen. Vejen er desuden tilsluttet Indre Ringvej i et nyt lyskryds.


Vilhem Ehlerts Alle er etableret i det gamle jernbanespor i området og fungerer som rygrad for infrastrukturen i Banebyen. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området. På sigt vil en træallé langs vejen give vejen en grøn karakter.

Vejen er opkaldt efter Vilhelm Ehlert, der var stadsingeniør i Viborg i mange år. Vilhelm Ehlerts har haft stor betydning for byens udvikling, og stod bag Viborgs første byplan i 1947, hvor blandt andet industriområdet - nu Banebyen - blev udlagt.