Viborg Baneby

Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig bydel med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

Nyheder