Se film om Hærvejen, maj 2023

Hærvejsforløbet består af: 

Hærvejsbroen

Hærvejsbroen er både er en stiforbindelse for gående og cyklister over jernbanen, der binder Banebyen sammen med bymidten, og samtidig et nyt og indbydende byrum med beplantning og siddemuligheder. Midt på Hærvejsbroen ligger det nye Midtbyens Gymnasium. Hærvejsbroen skaber forbindelse til Hærvejen, som er en rekreativ stiforbindelse gennem Banebyen, der er med til at binde den nye bydel sammen. 

Hærvejen

Hærvejen i Viborg Baneby forløber fra Gyldenrisvej i syd til Hærvejsbroen mod nord. Den er anlagt efter princippet ”shared space”. Det vil sige, at biler med lav hastighed, cyklister og gående blandes.
Hærvejen anlægges med store, lyse betonflader, vandrender i stål, træer på udvalgte opholdssteder og grønne bede med stauder, urter og træer. Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne.

Kunstrute:

Hærvejen i Viborg Baneby skal på sigt fungere som en kunstrute, der udvikles i takt med, at den nye bydel skyder op. Der er udpeget fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, og kunstneren René Schmidt har derudover udarbejdet en række terrakotta farvede steler, der skal markere ruten og skabe sammenhæng og genkendelighed.