Anlæg af Hærvejen nord på nuværende Erik Glippingsvej er opstartet april 2021 og forventes færdig ultimo 2021/primo 2022. Der vil forekomme gener for beboere langs vejen ifm. anlæg.

Hærvejen - den gamle vej, som løber på højderyggen af Jylland – kommer også til at gå igennem Banebyen i Viborg.
Hærvejen i Banebyen anlægges efter princippet ”shared space”. Det vil sige, at biler med lav hastighed, cyklister og gående blandes.

Hærvejen i Banebyen består af to dele: 

  • En sydlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej forbi Pleje- og Omsorgscenter Banebo til Gyldenrisvej.
  • En nordlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej på den eksisterende Erik Glippings Vej frem til Hærvejsbroen ved Midtbyens Gymnasium.

Hærvejen syd er færdig.

Hærvejen anlægges med store, lyse betonflader, vandrender i stål, træer på udvalgte opholdssteder og grønne bede med stauder, urter og træer. Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne.

For cyklister og gående kommer vejen til at fungere som en fordelingsvej gennem Banebyen, og den skaber en attraktiv stiforbindelse fra den sydlige del af Viborg til midtbyen.