Viborg Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Viborg Baneby nedsat et Banebyråd og et Banebyforum. Begge forsamlinger skal medvirke til realiseringen af Viborg Baneby ud fra en fælles vision om at skabe fremtidens bydel.

 

Banebyrådet har til opgave at sikre fremdrift i udviklingen af Viborg Baneby. Rådet refererer til Byrådet og bidrager med anbefalinger ved politiske beslutninger vedrørende udvikling og realisering af Viborg Baneby. Banebyrådet mødes ca. 4 gange årligt.

Medlemmer af Banebyrådet er pr. januar 2020:

 • Ulrik Wilbek, formand, Viborg Byråd
 • Johannes F. Vesterby, næstformand, Viborg Byråd
 • Martin Sanderhoff, Viborg Byråd
 • Torsten Nielsen, Viborg Byråd
 • Hans Jørn Laursen, Viborg Kommune
 • Karl Johan Legaard, Viborg Kommune
 • Lene Christensen, BachGruppen
 • Benjamin Galacho, BachGruppen
 • Jens Jakobsen, Ejegod Ejendomme
 • Bo Lykke Fredsgaard, Mercantec
 • Johannes Stensgaard, Boligselskabet Sct. Jørgen
 • Toke Larsen, AP Pension
 • Mette Daugaard Louring, Birch Ejendomme
 • Kenneth Biirsdahl, Birch Ejendomme
 • Mogens Christensen, Peugeot Viborg
 • Mikael Møller, Brøndum Boliger
 • Henrik Hansen, Viborg Egnens Erhvervsråd

Banebyforum

Banebyforum er en gruppe af interesserede, der følger udviklingen af Viborg Baneby. Banebyforum består dermed af de, som er interesserede i at deltage. Det kan for eksempel være:

 • Beboere og virksomhedsejere i banebyen
 • Interesseorganisationer (handelsstandsforeningen, ungdomsrådet, idrætsrådet, handicapråd, ældreråd mv.)
 • Andre interessenter i banebyens udvikling (lokale foreninger, engagerede borgere mv.)

Information via hjemmesiden

Når der sker nyt i udviklingen af Viborg Baneby, bliver medlemmer af Banebyforum informeret via hjemmesiden her. Det sker også, når der er nye aktiviteter, ad hoc-grupper eller workshops, som du kan deltage i.

Vil du være med?

Har du lyst og interesse i at blive en del af Banebyforum, skal du sende en mail med dit fulde navn, adresse, mobilnummer og mailadresse til baneby@viborg.dk , så kontakter vi dig, når det er tid til at mødes.