Viborg Byråd vedtog i 2013 en helhedsplan for Viborg Baneby. Helhedsplanen belyser hvordan et ældre, bynært erhvervsområde kan udvikles til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel, hvor sammenhængen med omliggende byområder forbedres.

Helhedsplanen er udarbejdet med afsæt i en byplankonkurrence, afholdt i samarbejde mellem Realdania og Viborg Kommune.

Formål

Helhedsplanen danner grundlag for planlægningen og dialogen med private aktører om udviklingen af konkrete projekter.

Se Helhedsplan for Viborg Baneby (pdf)