Vilhelm Ehlerts Alle

Foto fra sporet hvor Vilhem Ehlerts Alle kommer til at gå.

Viborg Kommune anlægger ny vej i Banebyen, ”Vilhelm Ehlerts Alle” (tidligere kaldet Ny Absalonsvej)

Vilhem Ehlerts Alle etableres i det gamle jernbanespor i området og vil fungere som rygrad for infrastrukturen i Banebyen. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området. På sigt vil en alléplantning langs vejen give vejen en grøn karakter.

Vejen skal forløbe fra Marks Stigs Vej og Brovej og frem til parkeringspladsen ”Stationspladsen” (Læs mere her). Vejen tilsluttes til Indre Ringvej i et nyt lyskryds beliggende midt imellem de to eksisterende lyskryds ved hhv. Holstebrovej og Marks Stigs Vej.

Anlægsarbejde for Vilhem Ehlerts Alle

Arbejder med Vilhelm Ehlerts Alle har nu stået på siden sommeren 2017 og her primo 2018 er arbejderne med vejen langt. Der arbejdes de kommende måneder med færdiggørelse samt et nyt signalanlæg på Indre Ringvej.

Ved anlæg af signalkrydset på Indre Ringvej forsøges det at genere trafik mindst muligt, men det kan ikke undgås, at ved etablering af heller på Indre Ringvej, vil trafikken blive påvirket. Læs mere her.

Vilhelm Ehlerts Alle står færdig i sommeren 2018.

Ændringer af eksisterende veje

I forbindelses med etableringen af Vilhem Ehlerts Alle vil der ske ændringer af de eksisterende veje, hvor bl.a. Absalonsvej nedlægges som vej samt adgange fra Brovej og Erik Glippings Vej til Marks Stigs Vej nedlægges og adgangen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej nedlægges for biler.

Sidst opdateret: 18.05.2018