Vilhelm Ehlerts Alle

Foto fra sporet hvor Vilhem Ehlerts Alle kommer til at gå.

Viborg Kommune anlægger ny vej i Banebyen, ”Vilhelm Ehlerts Alle” (tidligere kaldet Ny Absalonsvej)

Anlægsarbejde for Vilhem Ehlerts Alle i gang. Se området fra luften i ny film.
Arbejdet med at anlægge Vilhem Ehlerts Alle syd for stationen i Viborg Baneby er godt i gang. Hen over sommeren er området, hvor vejen skal anlægges blandt andet blevet ryddet for træer og gamle jernbanesveller. Anlægsarbejdet fortsætter hen over efteråret.

Når arbejdet med at rydde området er færdigt, går arbejdet med at anlægge kloakker og selve vejen i gang. Der arbejdes hen imod at få etablereret en vejforbindelse fra et nyt signalanlæg på Indre Ringvej til den nye parkeringsplads ”Stationspladsen” inden nytår. Herefter udføres etablering af den resterende del af Vilhem Ehlerts Alle.

Vilhem Ehlerts Alle etableres i det gamle jernbanespor i området og vil fungere som rygrad for infrastrukturen i Banebyen. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området. På sigt vil en alléplantning langs vejen give vejen en grøn karakter.

Anlægsarbejde i perioden medio 2017 til ultimo 2017
Anlægsarbejdet med anlæggelse af Vilhem Ehlerts Alle er startet op i sommeren 2017 og forløber til vinteren 2018. Dette medfører i perioder både støjende og støvende aktiviteter i området syd for jernbanen fra området ved Middagshøjvej og op til Marks Stigs Vej. Der kan også komme gener for trafikken i området.

Vilhem Ehlerts Alle forløb
Vejen skal forløbe fra Marks Stigs Vej og Brovej og frem til parkeringspladsen ”Stationspladsen” (Læs mere her). Vejen tilsluttes til Indre Ringvej i et nyt lyskryds beliggende midt imellem de to eksisterende lyskryds ved hhv. Holstebrovej og Marks Stigs Vej.

Ifm. etableringen af Vilhem Ehlerts Alle vil der ske ændringer af de eksisterende veje, hvor bl.a. Absalonsvej nedlægges som vej samt adgange fra Brovej og Erik Glippings Vej til Marks Stigs Vej nedlægges og adgangen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej nedlægges for biler.

Sidst opdateret: 11.09.2017