Vilhelm Ehlerts Alle

Vilhelm Ehlerts Alle set fra oven

Vilhelm Ehlerts Alle er åbnet

Onsdag eftermiddag den 27. juni 2018 blev Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg Baneby taget i brug. Indvielsen blev markeret med et offentligt arrangement med tale af Formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby.

Udvalgsformand Johannes Vesterby indviede officielt vejen ved at klippe den røde snor. Herefter kunne de første biler køre på hele strækningen. Læs mere og se billeder fra indvielsen

Vilhem Ehlerts Alle er etableret i det gamle jernbanespor i området og fungerer som rygrad for infrastrukturen i Banebyen. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området. På sigt vil en alléplantning langs vejen give vejen en grøn karakter.

Vejen forløber fra Marks Stigs Vej og Brovej og frem til parkeringspladsen ”Stationspladsen” (Læs mere her). Vejen tilsluttes til Indre Ringvej i et nyt lyskryds beliggende midt imellem de to eksisterende lyskryds ved hhv. Holstebrovej og Marks Stigs Vej.

Ændringer af eksisterende veje

I forbindelses med etableringen af Vilhem Ehlerts Alle vil der ske ændringer af de eksisterende veje, hvor bl.a. Absalonsvej nedlægges som vej samt adgange fra Brovej og Erik Glippings Vej til Marks Stigs Vej nedlægges og adgangen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej nedlægges for biler.

Sidst opdateret: 12.12.2018