Vilhelm Ehlerts Alle

Foto fra sporet hvor Vilhem Ehlerts Alle kommer til at gå.

Viborg Kommune anlægger ny vej i Banebyen, ”Vilhelm Ehlerts Alle” (tidligere kaldet Ny Absalonsvej)

Anlægsarbejde for Vilhem Ehlerts Alle

Arbejder med Vilhelm Ehlerts Alle har nu stået på siden sommeren 2017 og her primo 2018 er arbejderne med vejen langt. Hovedparten af kloak- og jordarbejdet er udført og der arbejdes de kommende måneder med fra start 2018 til medio 2018 med fortove, kantsten, asfalt, belysning samt et nyt signalanlæg på Indre Ringvej således

Vilhelm Ehlerts Alle står færdig i sommeren 2018.

Vilhem Ehlerts Alle etableres i det gamle jernbanespor i området og vil fungere som rygrad for infrastrukturen i Banebyen. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området. På sigt vil en alléplantning langs vejen give vejen en grøn karakter.

Anlægsarbejde i perioden primo 2018 til medio 2018

Anlægsarbejdet med anlæggelse af Vilhem Ehlerts Alle pågår primært med brolægning, asfalt, belysning og et signalanlæg på Indre Ringvej.

Der kan også komme gener for trafikken i området, og når den nuværende Absalonsvej lukkes på midten vil der være omkørsler til grundejerne på Absalonsvej.

Ved anlæg af signalkrydset på Indre Ringvej forsøges det at genere trafik mindst muligt, men det kan ikke undgås, at ved etablering af heller på Indre Ringvej, vil trafikken blive påvirket.

Anlægsarbejde i perioden medio 2017 til ultimo 2017

Anlægsarbejdet med anlæggelse af Vilhem Ehlerts Alle er startet op i sommeren 2017 og forløber til vinteren 2018. Dette medfører i perioder både støjende og støvende aktiviteter i området syd for jernbanen fra området ved Middagshøjvej og op til Marks Stigs Vej. Der kan også komme gener for trafikken i området.

Vilhem Ehlerts Alle forløb

Vejen skal forløbe fra Marks Stigs Vej og Brovej og frem til parkeringspladsen ”Stationspladsen” (Læs mere her). Vejen tilsluttes til Indre Ringvej i et nyt lyskryds beliggende midt imellem de to eksisterende lyskryds ved hhv. Holstebrovej og Marks Stigs Vej.

I forbindelses med etableringen af Vilhem Ehlerts Alle vil der ske ændringer af de eksisterende veje, hvor bl.a. Absalonsvej nedlægges som vej samt adgange fra Brovej og Erik Glippings Vej til Marks Stigs Vej nedlægges og adgangen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej nedlægges for biler.

Sidst opdateret: 01.03.2018