Proces for plejecenter i Banebyen

Brugergrupperne tæller repræsentanter fra Boligselskabet Sct. Jørgen, arkitekter, Ældrerådet, Handicaprådet, CKU, demens- og arbejdsmiljøkonsulenter samt en tværfaglig skare af ledere og medarbejdere fra Viborg Kommune.

Brugergrupperne arbejder med forslag til den konkrete indretning af huset – f.eks. badeværelser, lys og farver og mødefaciliteter. Desuden arbejder grupperne med forslag til demensindretning og -sikring, haveindretning og design, affalds- og varehåndtering, rengøring og ny teknologi, hjælpemidler og IT.

Generelt er det et stort ønske, at der skabes synergi og samspil med lokalområdet i Banebyen, familieboligerne, skoler, kommunale institutioner, erhvervsdrivende og frivillige.

Se organisationsdiagrammet for Plejecentret i Banebyen.

Sidst opdateret: 02.05.2018