Bibliotekspladsen

Hovedbibliotekets p-plads ombygges, så der kan dannes en ny stiforbindelse fra Middagshøj til Vesterbrogade

Stiforbindelsen starter ved den nye rampe til Hærvejsbroen, går gennem Midtbyens Gymnasium, over broen ved Banegårds Alle og lander på øverste dæk på bibliotekets p-plads.

Parkeringspladsen på Hovedbiblioteket er opstået gennem tiden og rummer både en nedlagt vej og små individuelle p-pladser. P-pladsen ombygges, så den fremstår sammenhængende og forskønnet. Dette gøres ved, at fortovene, der løber i hver side af vejen, fjernes. Dette giver plads til parallelle p-pladser langs støttemuren. Desuden bygges de små p-pladser sammen til en sammenhængende p-plads. Det nuværende antal p-pladser bibeholdes.

Der skabes med de forskellige anlægsprojekter i Viborg Baneby en cykel- og gangforbindelse, der forløber fra Hærvejsstien ved Banebo, ad Hærvejen (nuværende Erik Glippings Vej), over Hærvejsbroen, gennem Bibliotekspladsen og videre op gennem Skovgårdsvej til Kasernen. Se oversigtskort

Fakta

Bibliotekspladsen er tegnet af arkitektfirmaet Schønherr og Viborg Ingeniørerne. Anlægsarbejdet udføres af Skive Anlæg og Entreprenør samt Viborg Kommune, Park og Vej.

Tidsplan

Udførelsesperiode august 2019 – november 2019

Oversigtsplan Bibliotekspladsen

Klik på billedet og se kortet i stor størrelse.

Sidst opdateret: 25.09.2019