Banebypark og -sti

Banebyparken

I Banebyen etablerer Viborg Kommune en ny park og stisystem med forbindelse til Søndersø

Parken kommer til at rumme bassiner til regnvandshåndtering, opholdsarealer, aktivitetsområder og en masse grønt.

I forbindelse med udviklingen af parken, er der tidligere afholdt en workshop den 31. januar 2019 ,en workshop den 9. maj 2019 og en workshop den 4. september 2019.

Banebyparken og -stiens forløb

Banebyparken og stien er et grønt opholds- og aktivitetsområde centralt i Banebyen samt anlæg af en overordnet forbindelse for de bløde trafikanter mellem den kommende Hærvej (Erik Glippings Vej) og Søndersø.

Banebystien etableres primært på eksisterende veje og stier, hvor projektet fokuserer på en opgradering af strækningerne med fokus på de bløde trafikanter. Stien går fra Brovej til Søndermarksvej og via Tulipanvej til Klosterhaven, hvor stien afsluttes i et skrånende forløb ned mod den nye tunnel under jernbanen og via rampe og trappe ender ved Gl. Århusvej.

Sidst opdateret: 26.09.2019