Banebypark og -sti

Visualisering af Den grønne sti

Viborg Kommune anlægger Banebyparken og -stien i Viborg Baneby (tidligere kaldet Den Grønne Sti)

I forbindelse med udviklingen af parken, er der afholdt en workshop den 31. januar 2019 og en workshop den 9. maj 2019.

Projektet for Banebyparken vil blive præsenteret på et møde onsdag den 4. september 2019 kl. 17 – 19 på Banebo, Marsk Stigs Vej 4, 8800 Viborg.
Forud for mødet, vil der være en lille rundvisning på det areal, hvor parken skal etableres.


Banebyparken og -stiens forløb

Banebyparken og stien er et grønt opholds- og aktivitetsområde centralt i Banebyen samt anlæg af en overordnet forbindelse for de bløde trafikanter mellem den kommende Hærvej (Erik Glippings Vej) og Søndersø.

Banebystien etableres primært på eksisterende veje og stier, hvor projektet fokuserer på en opgradering af strækningerne med fokus på de bløde trafikanter. Stien går fra Brovej til Søndermarksvej og via Tulipanvej til Klosterhaven, hvor stien afsluttes i et skrånende forløb ned mod den nye tunnel under jernbanen og via rampe og trappe ender ved Gl. Århusvej.

Sidst opdateret: 30.06.2019