Banebro som kickstart

Viborg Baneby - Illustration af broen over til biblioteket

Viborg Banebro er del af Realdanias projekt ”Kickstart Forstaden version 2.0”, hvor forskellige demonstrationsprojekter giver et bud på, hvordan strategiske bygge- og anlægsprojekter skal fungere som kickstartere for en bæredygtig udvikling af forstaden.

Banebro-projektet i Viborg tager afsat i ideen om at etablere en ny cykel- og gangbro, der vil bryde jernbanens virkning som barriere og skabe sammenhæng mellem Midtbyen og Viborg Baneby. Banebroen bliver dermed et væsentligt led i en ny hovesti, der forbinder Banebyen og omliggende forstadsområder med:

- det trafikale knudepunkt omkring Viborg Station
- handelscenteret i bymidten
- biblioteket samt
- arbejdspladserne og sports- og kulturfaciliteter på kaserneområdet

Banebroen vil mentalt ændre Viborg Baneby fra at være et isoleret forstadsområde på kanten af byen til at blive en supplerende del af midtbyen. Banebroen bliver på den måde en dynamo for sammenhængskraften i området og medvirker både til at vitalisere den sydlige del af midtbyen og øge værdien i omdannelsen af Viborg Baneby.

Forundersøgelsen
Som en del af projektet er der lavet en forundersøgelse. Forundersøgelsen belyser bl.a. Banebroens effekt i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby. Der gives endvidere et kvalificeret bud på udbygningsvilkår, parkeringsforhold mv. som grundlag for omdannelsen af det nuværende erhvervsområde, så det på en gang opfylder kommunens visioner og samtidigt fremstår som et attraktivt område for interessenter og investorer.

Læs forundersøgelsen her.
Læs mere om Kickstart Forstaden version 2.0 og forundersøgelses resultater her.

Sidst opdateret: 15.08.2017