Midlertidig støjende og støvende aktiviteter

Støjende og støvende aktiviteter i Viborg midtby

Anlægsarbejde i perioden marts 2017 til august 2018
Anlægsarbejdet med Banevejen og Midtbyens Gymnasium/Banebroen er i gang og forløber til august 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er gravearbejde og ramning af spunsvæg. Arbejdet udføres af Gustav H. Christensen A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 2899 0836.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018

Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Banebroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er kørsel med jord, anlæg af ny vej, nedbrydning af perronforkanter og ramning af spunsvæg. Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her.

Tidligere aktiviteter:

Natarbejde den 17. – 21. oktober 2016
Der vil blive arbejdet med håndværktøj og skinnekørende gravemaskine langs de nye spor om natten på Viborg Station 17. - 21. oktober i tidsrummet kl. 23:12 til kl. 05:15.  Læs mere her

Natarbejde den 19. - 20. oktober 2016
Der bliver foretaget sandblæsning af betonsøjlerne ved perronbroen om natten mellem den 19. og 20. oktober i tidsrummet kl. 01:00 til 05:00.  Læs mere her

Natarbejde den 6. - 8. september 2016
Trampen på perronbroen udskiftes natten mellem 6. og 7. september, og der udføres slutjustering af sporet om natten mellem den 7. og 8. september. Læs mere her

Anlægsarbejde i perioden fra 5. februar – 5. august 2016
Viborg Kommune er i gang med et større anlægsprojekt ”Banevejen” på Viborg Station. Projektet indeholder midlertidig støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med sporomlægning og spunsarbejde ved Viborg Station. Læs mere her

Sidst opdateret: 01.04.2017