Midlertidig støjende og støvende aktiviteter

Arbejdet med at anlægge Banebyen er i fuld gang. De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Her på siden kan du finde tilladelserne til midlertidige støjende og støvende anlægsaktiviteter, der er givet til de kommunale anlægsprojekter.

Anlægsarbejde i perioden februar til december 2018

Anlægsarbejdet med Hærvejsbroen fra Middagshøjvej til Midtbyens Gymnasium samt en stibro over Banegårds Alle medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station.

Aktiviteterne er jordarbejde, boring og ramning af pæle, skæring og svejsning samt diverse kranarbejder.

Der vil i perioden være 5 sporspærringer, hvor der kan forventes byggeaktivitet i alle døgnets timer.

Arbejdet udføres af Kaj Bech A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 22708803.

Læs mere om aktiviteter og klagemuligheder her.

Anlægsarbejde i perioden juli 2017 til november 2018

Anlægsarbejdet med Vilhelm Ehlers Alle starter op i juli 2017 og forløber til november 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter i området imellem Middagshøjvej og Marks Stigs Vej. Aktiviteterne er kørsel med jord og anlæg af ny vej og kloak. Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398. Læs mere her.

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018

Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Hærvejsbroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er kørsel med jord, anlæg af ny vej, nedbrydning af perronforkanter og ramning af spunsvæg. Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her.
Sidst opdateret: 08.01.2020