Midlertidig støjende og støvende aktiviteter

Støjende og støvende aktiviteter i Viborg midtby

Anlægsarbejde i perioden februar til december 2018

Anlægsarbejdet med Hærvejsbroen fra Middagshøjvej til Midtbyens Gymnasium samt en stibro over Banegårds Alle medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station.

Aktiviteterne er jordarbejde, boring og ramning af pæle, skæring og svejsning samt diverse kranarbejder.

Der vil i perioden være 5 sporspærringer, hvor der kan forventes byggeaktivitet i alle døgnets timer.

Arbejdet udføres af Kaj Bech A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 22708803.

Læs mere om aktiviteter og klagemuligheder her.

Anlægsarbejde i perioden juli 2017 til november 2018

Anlægsarbejdet med Vilhelm Ehlers Alle starter op i juli 2017 og forløber til november 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter i området imellem Middagshøjvej og Marks Stigs Vej. Aktiviteterne er kørsel med jord og anlæg af ny vej og kloak. Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398. Læs mere her.

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018

Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Hærvejsbroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er kørsel med jord, anlæg af ny vej, nedbrydning af perronforkanter og ramning af spunsvæg. Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her.

Tidligere aktiviteter:

Natarbejde 1- 5. oktober 2017 på jernbanesporet

De nye spor 1 og 2 på Viborg Station skal gennemgå en 1. års justering. Justering af sporet kan kun foregå, når der ikke kører tog. Justeringen, hvor skærverne omlægges, larmer og støver. Støvgenerne begrænses ved vanding. Arbejdet udføres i perioden 1. oktober til og med natten til 5. oktober 2017. Entreprenøren er Aarsleff Rail, der kan kontaktes på 23 24 49 78. Læs mere om aktiviteter og klagemuligheder her.

Weekendarbejde i uge 37, 38 og 39 på Midtbyens Gymnasium

Aktiviteterne vil finde sted i weekenderne i ugerne 37, 38 og 39. Arbejdstiden vil som udgangspunkt være lørdag/søndag i tidsrummet 7.00 til 17.00, men hvis det er muligt, så stoppes arbejdet før. Der vil blive gravet med minigraver til sætning af olieudskiller og diverse andre brønde. Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 21 42 47 74. De øvrige vilkår i accepten af 8. september 2017 er fortsat gældende
Læs mere her.

Anlægsarbejde i perioden marts 2017 til august 2017

Anlægsarbejdet med Banevejen og Midtbyens Gymnasium/Hærvejsbroen er i gang og forløber til august 2017. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er gravearbejde og ramning af spunsvæg. Arbejdet udføres af Gustav H. Christensen A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 2899 0836.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her

Anlægsarbejde onsdag den 14. juni 2017

Der er givet tilladelse til, at der kan udføres aktiviteter, der kan give anledning til vibrationer (spunsning) onsdag den 14. juni 2017 i tidsrummet fra kl. 07.00 - 17.00. De øvrige vilkår i accepten af 28. marts 2017 er forsat gældende.
Læs mere her.

Anlægsarbejde på Kr. Himmelfartsdag

Der er givet tilladelse til, at der kan udføres gravearbejde på byggemodningen til Midtbyens Gymnasium/Hærvejsbroen den 25. maj 2017 i tidsrummet kl. 07.00 - 13.00. De øvrige vilkår i accepten af 28. marts 2017 er fortsat gældende.
Læs mere her.

Natarbejde den 17. – 21. oktober 2016

Der vil blive arbejdet med håndværktøj og skinnekørende gravemaskine langs de nye spor om natten på Viborg Station 17. - 21. oktober i tidsrummet kl. 23:12 til kl. 05:15.  Læs mere her

Natarbejde den 19. - 20. oktober 2016

Der bliver foretaget sandblæsning af betonsøjlerne ved perronbroen om natten mellem den 19. og 20. oktober i tidsrummet kl. 01:00 til 05:00.  Læs mere her

Natarbejde den 6. - 8. september 2016

Trampen på perronbroen udskiftes natten mellem 6. og 7. september, og der udføres slutjustering af sporet om natten mellem den 7. og 8. september. Læs mere her

Anlægsarbejde i perioden fra 5. februar – 5. august 2016

Viborg Kommune er i gang med et større anlægsprojekt ”Banevejen” på Viborg Station. Projektet indeholder midlertidig støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med sporomlægning og spunsarbejde ved Viborg Station. Læs mere her
Sidst opdateret: 21.03.2018