Kunstneren René Schmidt har for Viborg Kommune skabt et værk, der skal skabe en sammenhæng og en genkendelighed i den fremtidige kunstrute på Hærvejen i Viborg Baneby.

Kunstværket består af en række terrakotta farvede steler/varder, der placeres langs Hærvejen som en række markører og pejlemærker. Disse markerer den historiske rute for de mange vandrende, der ofte begynder deres vandretur i Viborg, og de fungerer samtidig som identitetsskabende elementer for de nye beboere i området.

Læs mere om kunstprojektet "Steler på Hærvejen". (pdf)

Kunststrategi


Kunstværket indgår i den samlede kunststrategi for Viborg Baneby, som du kan læse mere om her. (pdf)

Kunststrategien udpeger fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, og stelerne vil således også være med til at danne et bindeled mellem disse fem kunstværker.