Stationspladsen er etableret i foråret 2017. Fra Vilhelm Ehlerts Alle er der adgang til Stationspladsen

Parkeringspladsen har ca. 150 pladser uden tidsbegrænsning.

Der er adgang til busterminalen på nordsiden af jernbanen samt spor 1 og 2 via både Hærvejsbroen og Perronbroen.

Handicapparkering er placeret ved Hærvejsbroen, hvor der er elevator op til broen.