Se film om kunsten i Viborg Baneby

Steler på Hærvejen

Kunstneren René Schmidt har for Viborg Kommune skabt et værk, der skal skabe en sammenhæng og en genkendelighed i den fremtidige kunstrute på Hærvejen i Viborg Baneby.

Kunstværket består af en række terrakotta farvede steler/varder, der placeres langs Hærvejen som en række markører og pejlemærker. Disse markerer den historiske rute for de mange vandrende, der ofte begynder deres vandretur i Viborg, og de fungerer samtidig som identitetsskabende elementer for de nye beboere i området.

Læs mere om kunstprojektet "Steler på Hærvejen". (pdf)

Kunststrategi

Kunstværket indgår i den samlede kunststrategi for Viborg Baneby, som du kan læse mere om her. (pdf)

Kunststrategien udpeger fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, og stelerne vil således også være med til at danne et bindeled mellem disse fem kunstværker.

Europapassagen

Kunstneren Rikke Luther har for Viborg Kommune skabt værket ”Til Fremtiden”.

Værket består af en mørk betonmur, kombineret med en afskærmende beplantning og fire større rammefelter, der er indarbejdet i muren, hvor der monteres tegninger trykt på kakler (keramiske kort).

Murens geometri fortsætter ud i stisystemet, hvor den indfarves i betonen på Hærvejen.

 

Kunstværkets placering

Kunstværket placeres i ”Europassagen”, der er en ny definition af passagen mellem Lidl og Peugeot, hvor Hærvejen skaber en forbindelse mellem Marsk Stigs Vej og Vilhelm Ehlers Alle.

Kunstværket skal dels fungere som en afskærmning mod Peugeots varegård og samtidig virke som en passage, som folk har lyst til at gå på opdagelse i.

 

Kunstværket

For at skabe sammenhæng mellem den nye bydel, historien om Hærvejen og den omgivende planet (Jorden) vil en række informative keramiske kort blive inkorporeret i murene.
Fra den ene side som en indgang til den historiske vej og for de folk, der kommer fra historien ind i passagen.
Fra den anden side som en introduktion til den nye bydel de vil blive mødt af.

De keramiske kort på murene er formet i langstrakte formater for at understøtte bevægelsen, man er i, når man kommer igennem rummet, passagen.

De keramiske kort vil koncentrere sig om transportveje, historiske såvel som fremtidige vejsystemer, der bindes sammen med nye komplekse historiske elementer så som de planetariske udfordringer, vi står over for, hvilket vil have indflydelse på vores lokale samfund på en måde, vi endnu ikke kan definere. De repræsenteres ved ”Internationalt farvand”, ”Antarktis”, ”Atmosfære” og ”Ydre Rum”. På den måde vil kunstværket både trække tråde bagud i tiden men også langt ind i fremtiden.