Flere af stelerne udformes med et fladt plateau på toppen hvor de vandrende kan placere en sten som de har samlet op på deres vandring.

Steler på Hærvejen

Kunstneren René Schmidt har for Viborg Kommune skabt et værk, der skal skabe en sammenhæng og en genkendelighed i den fremtidige kunstrute på Hærvejen i Viborg Baneby.

Kunstværket består af en række terrakotta farvede steler/varder, der placeres langs Hærvejen som en række markører og pejlemærker. Disse markerer den historiske rute for de mange vandrende, der ofte begynder deres vandretur i Viborg, og de fungerer samtidig som identitetsskabende elementer for de nye beboere i området.

Læs mere om kunstprojektet "Steler på Hærvejen". (pdf)

Kunststrategi

Kunstværket indgår i den samlede kunststrategi for Viborg Baneby, som du kan læse mere om her. (pdf)

Kunststrategien udpeger fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, og stelerne vil således også være med til at danne et bindeled mellem disse fem kunstværker.

Et eksempel på et værk af kunstneren Rikke Luther.

Europapassagen

Kunstneren Rikke Luther har for Viborg Kommune skabt et værk, bestående af en række betonmure i forskellige farver og geometriske former, der tilsammen skaber et langstrakt forløb/afskærmning.

I murene er der indarbejdet en række tilbagetrukne felter, hvor der monteres tegninger trykt på kakler.
De geometriske former fortsætter ud i stisystemet, hvor de indfarves i betonen på Hærvejen.

Kunstværkets placering

Kunstværket placeres i ”Europassagen”, der er en ny definition af passagen mellem Lidl og Peugeot, hvor Hærvejen i fremtiden vil skabe en forbindelse mellem Marsk Stigs Vej og Vilhelm Ehlers Alle.

Rikke Luthers kalder sit kunstværk ”Til Fremtiden”, og det skal dels fungere som en afskærmning mod Peugeots varegård og samtidig virke som en passage, som folk har lyst til at gå på opdagelse i.

Læs mere om kunstprojektet "Kunstvæg i Europapassagen". (pdf)