Den nye stiforbindelse for gående og cyklister mellem Viborg Baneby og midtbyen er åbnet i april 2020. Stiforbindelsen består af Hærvejsbroen over jernbanen, passagen gennem Midtbyens Gymnasium og broen over Banegårds Alle.

Forbindelsen er et trafikalt knudepunkt, der rækker mod nord til Hovedbiblioteket og Kasernen, mod øst til svømmehallen, stationen og gågaderne samt mod syd til de 3.500 nye beboere i Banebyen. Midt på strækningen ligger det nye Midtbyens Gymnasium, der også er åbnet i april 2020.

Stiforbindelsen er mere end en transportrute. Der er lavet en række byrum, hvor det er attraktivt at sætte sig og følge med i det nye liv, der skabes i Banebyen. Et af disse byrum er den store trappe ved Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium, hvor der er lavet siddepladser midt på trappen.

Bag projektet står Viborg Kommune og foreningen Realdania. Realdania har udvalgt broen som demonstrationsprojekt til "Kickstart Forstaden version 2.0" som et ud af tre strategiske bygge- og anlægsprojektet, der skal fungere som kickstartere på en bæredygtig udvikling af forstaden.

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen modtog Arkitekturens Pris i 2020.

Hærvejsbroen

Hærvejsbroen går fra Middagshøjvej over Vilhelm Ehlerts Alle, over jernbanen og over Banevejen til Midtbyens Gymnasium. Første del af Hærvejsbroen åbnede i januar 2019.
Der er placeret trapper og elevatorer i begge ender af Hærvejsbroen og ved ø-perronen. I den sydlige ende af broen ligger Stationspladsen, hvor der er både langtidsparkering, taxaplads og handicappladser.

Hærvejspladsen

Byrummet foran Midtbyens Gymnasium ved den nordlige ende af Hærvejsbroen kaldes for Hærvejspladsen. Pladsen er et trafikalt knudepunkt, hvor man kan vælge at gå mod nord til Hovedbiblioteket, ned ad den store trappe mod øst til svømmehallen og stationen eller mod syd til Banebyen. Den store trappe er udformet med siddepladser.

Broen over Banegårds Alle

Broen over Banegårds Alle forbinder Midtbyens Gymnasium med det øverste niveau på p-pladsen ved Hovedbiblioteket. P-pladsen ved Hovedbiblioteket er ombygget, så stiforbindelsen føres videre til Vesterbrogade og op mod Kasernen.