Banevejen

Banevejen blev indviet den 15. december 2017.

Formålet med vejen er at aflaste tværforbindelsen med Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. Derudover skal Banevejen trafikbetjene Regionshospitalets nye hovedindgang og akutmodtagelse.

Anlægsprojektet bestod af både et baneprojekt og et vejprojekt. I 2016 blev spor 1 flyttet til den nye ø-perron ved spor 2, den gamle banebro blev udskiftet, og Alhedestien blev forlænget til stationen. Desuden blev der lavet 2 tunneler under banen med hhv. Alhedestien og Banebystien.
I 2017 blev Banevejen anlagt fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej, og Himmerlandsstien blev forlænget ind til stationen. Himmerlandsstien krydser Banevejen i en tunnel.

Banestier

Himmerlandsstien og Alhedestien er i projektet blevet forbundet ved Viborg Station. Nu kan man cykle hele vejen fra Løgstør til Herning på stier, der ligger på nedlagte jernbanespor.
Der er en række naturoplevelser lang stierne. Læs mere om disse på Himmerlandsstien og Alhedestien.