Indvielse af Banebyparken 18. august 2023

Banebyparken

Banebyparken blev indviet den 18. august 2023.

Parken er Banebyens nye aktivitetsområde. Den er ca. 10.000 m2 stor og rummer mange oplevelser.
I parken finder du mange opholdsmuligheder og en pavillon, der er udformet som et ”trapperum”, der gør den spændende at opholde sig ovenpå og indeni.
Ved at følge 3 fortællinger i parken, bliver du guidet igennem et langt aktivitetsforløb – Oplevelsesruten.

Du kan følge ruten, lytte til historierne og lege med på de sjove redskaber og de mange aktiviteter, der beskrives.
I parken er også en sø og et tørt bassin, der kan bruges til leg og aktiviteter, når der ikke er regnvand i det.

Banebystiens forløb

Banebystien etableres primært på eksisterende veje og stier, som en opgradering af strækningerne med fokus på de bløde trafikanter. Stien anlægges i asfalt.
Stien slynger sig igennem Banebyparken fra Hærvejen til Brovej. Her fortsætter den til Søndermarksvej via Tulipanvej til Klosterhaven, hvor stien afsluttes i et skrånende forløb ned mod tunnelen under jernbanen, og via ramper og trapper ender den ved Gl. Århusvej, hvor man kan komme videre til Søndersø og sØnæs.

Du kan læse om det samlede projekt ved at følge dette link. (pdf)