Det gode liv i Viborg Baneby skabes af projekter, som hver især bidrager med noget unikt:

  • Hærvejsbroen binder den nye bydel sammen med bymidten, og den bliver det naturlige og samlende mødested.
  • Gymnasiet er med sine 1.200 elever en central drivkraft i at sikre liv og aktivitet i dagtimerne.
  • GAME sørger for pulserende aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne.
  • Plejecenteret Banebo er Viborg Kommunes bud på fremtidens plejehjem, som foruden 100 plejeboliger også vil rumme et offentligt cafémiljø.