Viborg Byråd vedtog i 2016 en projektplan for infrastrukturen i Viborg Baneby. Projektplanens formål er at videreudvikle visionerne i Helhedsplanen for Viborg Baneby.

Hærvejen, Banebyparken/-stien og den nye fordelingsvej i området, Vilhelm Ehlerts Alle, er overordnet beskrevet i helhedsplanen. Med projektplanen er de 3 forløb konkretiseret.

Formål

Projektplanen danner grundlag for omdannelsen af områdets veje og stier, planlægningen og dialogen med private aktører om udviklingen af konkrete projekter.