Viborg Byråd vedtog i 2017 et program for områdefornyelse i Viborg Baneby. Områdefornyelsen i Viborg Baneby er led i realisering af de planer og ønsker, som borgerne i området og interessenterne i hele byen har udtrykt i såvel helhedsplan som områdefornyelses program.

Indsatsområder

Områdefornyelsen arbejder med 4 indsatsområder:

  • Biblioteksområdet
  • Hærvejen
  • Vilhelm Ehlerts Alle (kaldet Ny Absalonsvej i områdefornyelsesprogrammet)
  • Banebyparken og -stien (kaldet Den grønne sti i områdefornyelsesprogrammet)

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Se Program for områdefornyelse (pdf)