Fem nedslagspunkter

Kunststrategien udpeger fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, der binder forløbet sammen og skaber en udendørs ”kunstrute” gennem Banebyen.
Kunstværkerne etableres løbende henover en ca. 10-årig periode i takt med at Banebyen udvikler sig, og de vil blive udformet af forskellige kunstnere og i forskellige formater.

Du kan læse mere om Kunststrategien her. (pdf)

Steler

Kunststrategien indeholder også et forslag om en række af steler/varder, der placeres langs Hærvejen, for at skabe en sammenhæng og genkendelighed i kunstruten på Hærvejen.

Du kan læse mere om kunstværket her. (pdf)