Anlæg af Hærvejen

Arbejdet med at anlægge den resterende del af Hærvejen i Viborg Baneby startes nu op.
Det er den nordlige del af Hærvejen fra Marsk Stigs Vej til Middagshøjvej, hvoraf det meste anlægges på den nuværende Erik Glippings Vej.

Se den nyeste dronefilm af strækningen


Hærvejen - den gamle vej, som løber på højderyggen af Jylland – kommer også til at gå igennem Banebyen i Viborg.

Som en del af udviklingen af Banebyen anlægger Viborg Kommune en vej, der kommer til at bestå af to dele:

  • En sydlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej forbi Plejecenter Banebo til Gyldenrisvej. Denne blev anlagt i 2017 og 2018.
  • Denne nordlige del, der forløber fra Marsk Stigs Vej på den eksisterende Erik Glippings Vej frem til Middagshøjvej, hvor Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er etableret.

Arbejdet med at anlægge den nordlige del af Hærvejen startes op nu. Projektet er planlagt til at være færdig ultimo 2021/primo 2022.

God forbindelse til midtbyen

Hærvejen i Banebyen anlægges efter princippet ”shared space”. Det vil sige, at biler med lav hastighed, cyklister og gående blandes.

For cyklister og gående kommer vejen til at fungere som en fordelingsvej gennem byen, og den skaber en attraktiv mulighed for at komme fra den sydlige del af Viborg over banen og videre til midtbyen.

Hærvejen anlægges med store, lyse betonflader, vandrender i stål, træer på udvalgte opholdssteder og grønne bede med stauder, urter og træer. Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne.