Nyt lyskryds på Indre Ringvej i Viborg

Arbejdet med at anlægge den nye vej, Vilhelm Ehlerts Alle nærmer sig afslutningen. Inden vejen er klar til at tage i brug etableres et nyt signalkryds på Indre Ringvej, hvori Vilhelm Ehlerts Alle tilsluttes. Arbejdet med lyskrydset foregår fra 21. maj til 8. juni, og det kan give kø for bilisterne.

Vilhelm Ehlerts Alle bliver hovedforbindelsesåren i Viborg Baneby og tilslutningen af Vilhelm Ehlerts Alle i det nye lyskryds skal sikre en god og sikker adgang til og fra Banebyen til Viborgs øvrige vejnet. Dermed sikres en god adgang for nye boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner i Banebyen.

På Indre Ringvej bliver der efter etableringen af det nye signalkryds ét lige-ud-spor og ét højresvingsspor fra syd og ét lige-ud-spor og ét venstresvings-spor fra nord igennem det nye kryds.

På Vilhelm Ehlerts Alle bliver der et selvstændigt højresvings-spor i krydset ved Indre Ringvej. Det selvstændige højresvings-spor er valgt, fordi det er den mest trafiksikre løsning, og det sikrer en god afvikling af trafikken i krydset.

   

Etableringen af signalkrydset

Arbejdet med at anlægge Vilhelm Ehlerts Alle og etableringen af nyt lyskryds på Indre Ringvej forventes at blive udført fra 21. maj til 8. juni.  I perioden, hvor signalkrydset etableres og hvor der arbejdes med at etablere nye heller, afmærkning og signalstandere vil der være indsnævret til en vejbane igennem krydset i begge retninger. Det vil medføre gener og kø for bilisterne, så kan man vælge en anden rute i den periode, bør man gøre det.

Grøn bølge

I forbindelse med etablering af det nye lyskryds bliver ”den grønne bølge” på Indre Ringvej rettet til, så der sikres et godt flow igennem krydsene på Indre Ringvej. Den nye grønne bølge skal sikre en fortsat god trafikafvikling på Indre Ringvej.

Den grønne bølge er en samordning af lyskrydsene, så man som bilist undgår mange stop ved lyskrydsene igennem byen på Indre Ringvej, hvis man kører på Indre Ringvej med den tilladte hastighed på 60 km/t.

Der vil også komme bagsidesignaler op i krydsene på Indre Ringvej igen, så man som venstresvingende bilist i signalkrydsene kan se, hvornår den modkørende får rødt signal og ikke som i dag må vente til man som bilist er sikker på den modkørende holder stille. 

Disse arbejder i krydsene fra Falkevej til Holstebrovej pågår fra 14. maj til 22. juni. Derefter udføres krydsene fra Jegstrupvej til Gl. Skivevej.

Yderligere oplysninger

Dan Yding Hahn Rasmussen, projektleder, Trafik og Veje, tlf. 87 87 51 10, e-mail: dar@viborg.dk

Sidst opdateret: 16.05.2018