Proces

Plejecenter Banebo bliver bygget i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen

Brugergrupperne har repræsentanter fra:

- Boligselskabet Sct. Jørgen
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- CKU (Center for kommunikation og undervisning)
- demens- og arbejdsmiljøkonsulenter
- arkitekter
- tværfaglige ledere og medarbejdere fra Viborg Kommune.

Se hvordan grupperne er organiseret (pdf)

Brugergrupperne arbejder med:

- forslag til den konkrete indretning af huset – f.eks. badeværelser, lys og farver og mødefaciliteter
- demensindretning og -sikring
- brug af ny teknologi
- affalds- og varehåndtering
- rengøring, hjælpemidler og IT
- haveindretning 

Ønsker om samspil
Generelt er det et stort ønske, at der skabes synergi og samspil med lokalområdet, familieboligerne, skoler, kommunale institutioner, erhvervsdrivende og frivillige.

Den kommende centerleder Lene A. Nielsen er tovholder for brugergrupperne og bidrager til at beslutninger og anbefalinger fra brugergrupperne bliver implementeret i den kommende drift,

 

Sidst opdateret: 13.11.2015