Områdefornyelse

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har meddelt reservation af støtte til områdefornyelse i Viborg Baneby på 6,71 mio. kr. Der skal søges om endelig tilsagn inden 1. september 2016. Denne ansøgning skal vedlægges et politisk vedtaget program.

Se i øvrigt ”Yderligere oplysninger” i boksen til højre

Sidst opdateret: 27.12.2016