Ny parkeringsplads, Stationspladsen

Ny parkeringsplads pr. 1 marts 2017

Fra 1. marts 2017 er parkeringspladser uden tidsbegrænsning ved Banegårds Alle inddraget til byggeplads for Banevejen samt Banebroen og Midtbyens Gymnasium. Bilisterne skal fremover parkere på den nye parkeringsplads "Stationspladsen" ved Middagshøjvej på den sydlige side af banen.

Den nye parkeringsplads har plads til cirka 150 biler, og parkeringspladserne er uden tidsbegrænsning.

Adgangen sker fra Middagshøjvej
Adgang til Stationspladsen vil i første omgang ske via Middagshøjvej og de tilstødende veje fra Marsk Stigs Vej. Fra Middagshøjvej vil adgangsvejen midlertidig være anlagt i kørefast grus. Der er opsat henvisningsskilte til Stationspladsen, så trafikanterne bliver ledt frem til den nye parkeringsplads.

I starten af 2018 åbnes en ny adgangsvej fra Indre Ringvej til Stationspladsen.

Indretning af parkeringspladsen
Stationspladsen anlægges med fast belægning bestående af asfalt på kørevej og manøvrearealer samt græsarmeringssten i parkeringsbåsene for at begrænse afstrømning af regnvand til kloaksystemet.

Der indrettes Kiss og Ride plads tæt på perronbroen, hvor der er mulighed for at afsætte og opsamle tog- og busrejsende m.fl.

Handicapparkering
Indtil den nye Banebro er etableret i starten af 2019, skal handicapbiler/busser holde parkeret på nordsiden af stationen.

Sidst opdateret: 03.03.2017