Stationspladsen

Ny parkeringsplads syd for banen

Fra 1. marts 2017 er parkeringspladser uden tidsbegrænsning ved Banegårds Alle inddraget til byggeplads for Banevejen samt Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium. Bilisterne skal fremover parkere på den nye parkeringsplads "Stationspladsen" ved Middagshøjvej på den sydlige side af banen.

Den nye parkeringsplads har plads til cirka 150 biler, og parkeringspladserne er uden tidsbegrænsning.

Adgangen sker fra Vilhelm Ehlerts Alle

Adgang til Stationspladsen sker fra Vilhelm Ehlerts Alle, der er tilsluttet Indre Ringvej og Marks Stigs Vej.

Indretning af parkeringspladsen

Stationspladsen er anlagt med fast belægning bestående af asfalt på kørevej og manøvrearealer samt græsarmeringssten i parkeringsbåsene for at begrænse afstrømning af regnvand til kloaksystemet.

Der er indrettet Kiss og Ride plads tæt på perronbroen, hvor der er mulighed for at afsætte og opsamle tog- og busrejsende m.fl.

Handicapparkering

Indtil den nye Hærvejsbro er etableret i starten af 2019, skal handicapbiler/busser holde parkeret på nordsiden af stationen

Sidst opdateret: 29.06.2018