Infrastruktur

Visualisering af området i Viborg Baneby

Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby

Formålet med planen
Projektplanens formål er at videreudvikle visionerne i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Hærvejen, Den Grønne Sti og en ny fordelingsvej i området er overordnet beskrevet i helhedsplanen. Med projektplanen er de 3 forløb konkretiseret.

Projektplanen skal danne grundlag for:

  • Omdannelse af områdets veje og stier
  • Dialog med nuværende og fremtidige bygherrer og andre interessenter
  • Lokalplanlægning
  • Projektering af anlægsarbejder

Der blev afholdt workshop for at indsamle ønsker og ideer
Før planen blev udarbejdet, blev der holdt en workshop for Banebyforum. Deltagerne kom med ønsker og idéer til Hærvejen og Den Grønne Sti. Idéerne har indgået i det videre arbejde med projektplanen. Du kan læse om workshoppen og dens resultater her.

Politisk behandling
Projektplanen er vedtaget af Teknisk Udvalg onsdag den 6. januar 2016
Offentliggjort: Fredag den 15. januar 2016
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Punkt 4.

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - til print
Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - skærmversion

Sidst opdateret: 27.12.2016