Tidsplan for Hærvejsbroen

Look fra Banegårds Alle

Hærvejsbroen forventes at være klar til brug med udgangen af 2018.

Den foreløbige tidsplan for anlæg af Hærvejsbroen kan ses her. Tidsplanen vil løbende blive opdateret. 

Aktuelt regnes med følgende forløb:

Forår 2018

I foråret udføres anlæg af fundamenter, støttemure og opbygning af rampen ved Middagshøjvej.

Sommer 2018

I sommeren begynder montage af broelementer, elevatorer, trapper og perronforbindelse.

Efterår 2018 og vinter 2019

I efteråret og vinteren bliver der blandt andet udført beplantnings- og belægningsarbejder.

Hærvejsbroen (fra Middagshøjvej til Midtbyens Gymnasium) og adgangen til togperronen forventes at kunne tages i brug i januar 2019.

Forår/sommer 2019

Broen over Banegårds Alle (fra Midtbyens Gymnasiet til Hovedbiblioteket) forventes at kunne tages i brug i forår/sommer 2019 i forbindelse med gymnasiets færdiggørelse.

 

Sidst opdateret: 13.11.2018