Hærvejsbroen tager form

Arbejdet med den nye bro for gående og cyklister i Viborg Baneby, Hærvejsbroen, skrider godt frem. Sidst i juli begynder opstilling af de første store broelementer.

Anlægsarbejdet med at opføre Hærvejsbroen har været i gang siden februar 2018. Hærvejsbroen opføres af Realdania og Viborg Kommune med Kaj Bech A/S som entreprenør.
Indtil videre har arbejdet bestået i at udgrave, udskifte jord og etablere bærende søjler og fundamenter.

Dronefilmen i boksen til højre viser, hvordan området ser ud, og hvordan broen kommer til at sno sig. Fra Middagshøjvej i syd op ad en rampe, over jernbanesporene, over det nye byrum og gennem en passage ved Midtbyens Gymnasium og over Banegårds Alle for til sidst at lande ved Hovedbibliotekets parkeringsplads.

Kæmpe kran løfter broelementer på plads
Sidst i juli bliver der for alvor noget at se på. I weekenden den 26. – 29. juli 2018 bliver de første broelementer til den store stålbro over jernbanen monteret.
Broelementerne vejer i alt 224 tons og bliver monteret på plads af en af landets største mobilkraner.

Bro over Banegårds Alle
Den del af Hærvejsbroen, som kommer til at gå over Banegårds Alle bliver etableret i oktober 2018. Broen her vejer 'blot' 85 tons.

Første del i brug til december
Efter planen kan Hærvejsbroen over banen og den nye adgang til perronen tages i brug i starten af december 2018. Det nye byrum og passagen ved Midtbyens Gymnasium samt broen over Banegårds Alle. kan på grund af gymnasiebyggeriet først tages i brug i løbet af foråret 2019.

Få mere at vide om Hærvejsbroen.

Yderligere oplysninger
Per Christensen, chef for Trafik og Veje, tlf. 87 87 50 04, e-mail: pch@viborg.dk

Sidst opdateret: 11.07.2018