Så er Hærvejsbroen på plads

Hærvejsbroen - montering af broelementer i juli 2018.

Det var et imponerende syn, da en af landets største mobilkraner i slutningen af august løftede det sidste broelementer på plads på den nye bro over jernbanen i Viborg.

Den nye bro for gående og cyklister i Viborg Baneby, Hærvejsbroen, skal forløbe mellem Middagshøjvej og det nye Midtbyens Gymnasium.

Fredag den 26. juli 2018 blev de første to af i alt tre broelementer til den store stålbro monteret. Det sidste element kom på plads 25. august 2018. Se hvordan monteringen af de 224 tons broelementer så ud i videoerne til højre.

I projektet indgår også en bro over Banegårds Alle. Denne bro bliver etableret i november 2018.

Klar i december

Efter planen kan den nye Hærvejsbro over banen med adgang til togperronen tages i brug i starten af december 2018.

Broen over Banegårds Alle forventes at kunne tages i brug i løbet af foråret 2019.

Fakta

Hærvejsbroen opføres af Realdania og Viborg Kommune med Kaj Bech A/S som entreprenør. Anlægsarbejdet har været i gang siden februar 2018.

Få mere at vide om Hærvejsbroen.

 

Sidst opdateret: 27.09.2018