Hærvejsbroen

Viborg Baneby - Illustration af broen over til biblioteket

Hærvejsbroen er en attraktiv forbindelse over jernbaneterrænet, som forbinder Viborg Baneby med midtbyen.

Hærvejsbroen er en stiforbindelse for cyklister og gående. Broen strækker sig fra Hovedbiblioteket i nord til Middagshøjvej i syd, og den bygges sammen med Midtbyens Gymnasium. Broen bygges af Viborg Kommune med økonomisk støtte fra foreningen Realdania.

Projektet indeholder følgende delelementer – se oversigtsbillede:

Hærvejsbroen
Hærvejsbroen går fra Middagshøjvej over Vilhelm Ehlerts Alle, over jernbanen og over Banevejen til Midtbyens Gymnasium. Ved gymnasiet skabes et nyt byrum til de studerende, kommunens borgere og besøgende.

Broen over Banegårds Alle
Broen over Banegårds Alle forbinder Midtbyens Gymnasium med det øverste niveau på parkeringspladsen ved Hovedbiblioteket.

Adgang til togperron
Den eksisterende perron forlænges, så der bliver adgang til togperronen fra Hærvejsbroen via trappe og elevator.

Trapper og elevatorer – bliver lavet 3 steder.  Henholdsvis syd for jernbanen til den nye parkeringsplads, Stationspladsen, nord for jernbanen mod stationsbygningen samt til perronen.

Montering af de første store broelementer.
Anlægsarbejdet med at opføre Hærvejsbroen har været i gang siden februar 2018. Indtil videre har arbejdet bestået i at udgrave, udskifte jord og etablere bærende søjler og fundamenter. Sidst i juli bliver der for alvor noget at se på. I weekenden den 26. – 29. juli bliver de første broelementer til den store stålbro over jernbanen monteret. Læs mere her

Sidst opdateret: 11.07.2018