Hærvejen

Visualisering af området i Viborg Baneby

Arbejdet med at anlægge Hærvejen, der går gennem Banebyen, er godt i gang med første del som vi kalder Hærvejen Syd. Det er den sydlige del af Hærvejen som er placeret langs med Plejecenter Banebo.

Hærvejen - den gamle vej, som løber på højderyggen af Jylland – kommer også til at gå i gennem Banebyen i Viborg.

Som en del af udviklingen af Banebyen anlægger Viborg Kommune en vej, der kommer til at bestå af to dele:

  • En sydlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej forbi Plejecenter Banebo til Gyldenrisvej.
  • En nordlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej på den eksisterende Erik Glippings Vej frem til Hærvejsbroen ved Midtbyens Gymnasium.

Anlægsarbejde i perioden primo 2018 til medio 2018

De første betonstøbninger af de insitustøbte betonflader er udført, hvor Hærvejen munder ud i Gyldenrisvej.

Der er støbt støttemur og fra starten af 2018 og til medio 2018 støbes hele den resterende del af Hærvejen syd langs Banebo, så vejen står klar til Banebos åbning.

Der etableres ligeledes plantebede med træer og bevoksning.  Projektet er planlagt til at være færdig i løbet af i sommeren 2018.

Den nordlige del af Hærvejen er budgetsat til 2019-2020.

God forbindelse til midtbyen

Hærvejen i Banebyen anlægges efter princippet ”shared space”. Det vil sige, at biler med lav hastighed, cyklister og gående blandes.

For cyklister og gående kommer vejen til at fungere som en fordelingsvej gennem byen, og den skaber en attraktiv mulighed for at komme fra den sydlige del af Viborg over banen videre til midtbyen.

Hærvejen anlægges med store, lyse betonflader, vandrender i stål, træer på udvalgte opholdssteder og grønne bede med stauder, urter og træer.

Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne

Sidst opdateret: 05.04.2018