Hærvejen

Hærvejen

Hærvejen Syd, der ligger langs plejecenter Banebo, står nu færdig, og du kan se den i den nyeste dronefilm for området

Hærvejen - den gamle vej, som løber på højderyggen af Jylland – kommer også til at gå i gennem Banebyen i Viborg.

Som en del af udviklingen af Banebyen anlægger Viborg Kommune en vej, der kommer til at bestå af to dele:

  • En sydlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej forbi Plejecenter Banebo til Gyldenrisvej.
  • En nordlig del, der forløber fra Marsk Stigs Vej på den eksisterende Erik Glippings Vej frem til Hærvejsbroen ved Midtbyens Gymnasium.

Den nordlige del af Hærvejen er budgetsat til 2020-2021.

God forbindelse til midtbyen

Hærvejen i Banebyen anlægges efter princippet ”shared space”. Det vil sige, at biler med lav hastighed, cyklister og gående blandes.

For cyklister og gående kommer vejen til at fungere som en fordelingsvej gennem byen, og den skaber en attraktiv mulighed for at komme fra den sydlige del af Viborg over banen videre til midtbyen.

Hærvejen anlægges med store, lyse betonflader, vandrender i stål, træer på udvalgte opholdssteder og grønne bede med stauder, urter og træer.

Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne

Sidst opdateret: 16.03.2019