Fra industrihal til sprudlende Streetmekka

Dreng laver hop med løbehjul på rampen

Fredag den 9. marts åbner GAME Streetmekka Viborg i den tidligere Vestas-hal i Banebyen. Det er et stort, anderledes projekt, der har krævet meget samarbejde.

Tekst og foto af Maj-Britt Christensen, Kommunikation

Det kræver samarbejde på kryds og tværs at omdanne en grå betonklods fra 70’erne, der oprindeligt var bygget til at huse vindmøllevinger, til et moderne, levende streetmekka, hvor der er plads til alle mulige former for gadeidrætter, street art, og hvor de unge føler sig hjemme.

Fredag den 9. marts åbnes dørene til det helt nye GAME Streetmekka Viborg i Banebyen. Det er finalen på et projekt, der har været nogle år undervejs, og som har haft rigtig mange samarbejdspartnere. Hjernene bag er organisationen GAME, der har hovedsæde i København, og som har startet flere Streetmekkaer rundt om i landet.

Det er dog ikke altid lige nemt at oprette et helt nyt aktivitetshus i en kommune i den anden ende af landet. At det alligevel er lykkedes skyldes blandt andet, at samarbejdet mellem GAME og Viborg Kommune har været rigtig godt og velfungerende, mener Marie Traasdahl Staal, der er chef for udvikling hos GAME.

-    Jeg har været utrolig glad for samarbejdet med Viborg Kommune. Der har været en tydelig følelse af, at man er ligeværdige parter, der træffer beslutninger sammen, siger Marie Traasdahl Staal.

Vigtigt med dialog

En af de personer, GAME har haft mest at gøre i projektet er Henrik Hauritz, der er konsulent i Viborg Kommune. For ham har det fra start været vigtigt, at der var en masse dialog, så man hele tiden var sikker på, at alle arbejdede hen mod samme mål.

-    Vi har ikke stået overfor hinanden som to parter, der har hver sin interesse i et projekt, men som to parter, der vil have det samme ud af projektet. Det betyder ikke, at der ikke har være kompromisser fra alle sider, men det har hele tiden været klart, hvad vi ville med projektet, fortæller Henrik Hauritz.

Fokus på det interne

Henrik har været i tæt dialog med blandt andet Rikke Gramstrup Jensen fra Plan, der er projektleder for Viborg Baneby. Det er Rikke, der har stået for processen med at få godkendt ansøgningen af byzonetilladelse i Banebyen. Byzonetilladelsen er nødvendigt for at kunne ansøge om byggetilladelser.

-    Vi har været rigtig gode til at snakke sammen, så alle vidste præcis, hvilke bilag og rapporter der var nødvendige at få med til ansøgningen. Det har gjort hele ansøgningsprocessen meget smidig og hurtig, siger Rikke Gramstrup Jensen.

Hurtig proces med byggetilladelser

Ifølge Carsten Aggerholm Andersen, der er direktør hos Thomas Andersen A/S, har der også været et godt samarbejde omkring byggesagsbehandlingen i forbindelse med det nye aktivitetshus. Det har været hans opgave som projektchef at skaffe den nødvendige byggetilladelse, inden arbejdet kunne gå i gang. Han fremhæver både forhåndsdialogen og den hurtige byggesagsbehandling som gode eksempler på, hvor konstruktivt hele samarbejdet med Viborg Kommune har været.

-    Det har været et super fint forløb, hvor både Henrik Hauritz og Teknik & Miljø har været gode til at informere om, hvad der er brug for, så forløbet blev så let som muligt. Og så har Viborg Kommune været en nem og imødekommende bygherre at arbejde sammen med, fortæller Casten Aggerholm Andersen.

Brugernes hus

Selvom det er Viborg Kommune der er bygherre, og GAME der kommer til at stå for den daglige drift, er det ikke kun de to parter, der har været med i projektet.

-    Vi vidste allerede fra start, at det var et meget specielt projekt, som kunne tilføre noget unikt til Viborg, hvis det blev gjort rigtigt. Viborg Kommune og GAME var fra start meget enige om, at stedet skulle være brugernes, ikke vores eller GAMEs. Derfor var det også vigtigt, at vi fik spurgt brugerne, hvad de ønskede sig, siger Henrik Hauritz.

Samskabelse på højt plan

Brugerne er blevet inddraget hele vejen. Der er blandt andet holdt workshops, hvor der har været mulighed for at komme med forslag og ønsker, og workshops hvor alle, der har lyst, kan komme og være med til at skabe det nye hus. Den visuelle HF-linje på Viborg Gymnasium og HF har også været med til at forvandle den grimme, grå betonbygning til et indbydende sted at være.

-    Hele det her projekt har været et meget håndgribeligt eksempel på samskabelse, både mellem GAME og Viborg Kommune, men især også med en masse andre parter, der har haft en aktiv del i det her, fortæller Marie Traasdahl Staal.

Udover GAME og Viborg Kommune er GAME Streetmekka Viborg finansieret af Realdania, Trygfonden, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden.


Sidst opdateret: 07.03.2018