Banevejen

Viborg Kommune anlægger en ny vej, Banevejen

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018
Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Banebroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station læs mere her .

Se ny film fra oktober over Banevejsprojektet
Energi Viborg Vand er på filmen fra oktober 2016 ved at anlægge et stort underjordisk bassin til regnvand på parkeringspladsen ved Middagshøjvej. Bassinet er 110 m langt, 10,5 m bredt og 2,6 m dybt, og skal bruges ved kraftige regnskyl. Desuden er der nu lagt asfalt på Alhedestien ved Klostervænget.

Banevejens forløb
Vejen skal forløbe fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej. Vejen forventes anlagt i 2016/17.

Vejen kommer til at ligge på sydsiden af stationsbygningen. For at skabe plads til dette, flyttes spor 1 mod syd til perronen ved spor 2. Der er herefter adgang til sporene via perronbroen.

Alhedestien og Himmerlandsstien føres helt ind til stationsbygningen via tunneler.

Regionshospitalet Viborg er ved at bygge en ny hovedindgang og akutmodtagelse på sydsiden af hospitalet. Banevejen skal trafikbetjene de nye forpladser til hospitalet og det nye P-hus.

 Sidst opdateret: 02.01.2017