Tidsplan for Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium

Look fra Banegårds Alle

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen forventes at være klar til brug med udgangen af 2018.

Den foreløbige tidsplan for anlæg af Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen kan ses her.
Tidsplanen vil løbende blive opdateret. 

Aktuelt regnes med følgende forløb:

Januar - maj 2017
Forberedelserne til byggeriet af Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen går i gang. Der udføres i denne periode jordarbejde og byggemodning af arealet. Derudover sættes en spuns mellem remisen og svømmehallen samt en spuns langs Banegårds Alle. 

Maj 2017 - november 2018
Opførelse af Midtbyens Gymnasium

Januar - december 2018
Anlæg af Hærvejsbroen

Udgangen af 2018
Ibrugtagning af Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen

Starten af 2019
Færdiggørelse af udearealer omkring Midtbyens Gymnasium og Stationen.

 

Sidst opdateret: 21.09.2017