Fakta - Hærvejsbroen

Illustration set fra "Banevejen" mod Gymnasiet

Hærvejsbroen er ikke bare en bro, men også en attraktiv forbindelse over jernbaneterræn - som koblingsled mellem midtbyen og den sydlige del af Banebyen.

Hærvejsbroen er en stiforbindelse for cyklister og gående - fra Middagshøjsvej i syd, mod nord til stationen og midtbyen samt til Hovedbibliotekets parkeringsplads.

Projektet indeholde følgende delelementer – se oversigtsbillede:

Broen over Banegårds Alle – en stålbro over Banegårds Alle til Midtbyens Gymnasium. Broen er ca. 58 meter lang og 3,6 meter bred. Den er stort set vandret og går fra det øverste niveau på parkeringspladsen ved Biblioteket, over Banegårds Alle, til 2. sals niveau på Midtbyens Gymnasium. Forbindelsen går igennem gymnasiet på 2. sal. via en 30 meter lang åben passage, der er er 8 meter bred og 2,8 meter høj. Man må gå og cykle på broen.

Hærvejspladsen - et åbent torv på 2. sals niveau. Herfra er hovedindgangen til Midtbyens Gymnasium. Sammen med Hærvejstrappen og overgangen til Hærvejsbroen (over jernbanen) vil Hærvejspladsen være et byrum, som kan bruges til ophold og aktiviteter, transit, adgangsvej til og fra togperron og som et samlingsareal til arrangementer. Man må cykle hen over Hærvejspladsen.

Hærvejsbroen – en stålbro over jernbanen, Banevejen og Vilhelm Ehlerts Alle. Den er 70 meter lang og har en bredde på 5-8 meter, som varierer over forløbet. Fra Hærvejspladsen falder Hærvejsbroen let ned mod Middagshøjvej. Med en længdehældning på 40 ‰, vandrette reposer og hvilemuligheder ved trapper/elevatorer er der sikret god tilgængelighed. Hærvejsbroen får en betonstenbelægning, som derved danner en naturlig forlængelse af Hærvejen fra syd. Man må gå og cykle på Hærvejsbroen.

Hærvejsrampen - en jordrampe med en samlet længde på 100 meter og en bredde, som varierer mellem 7-12 meter. Rampen har trapper i den ene side og en ca. 3,5 meter bred rampe i den anden side. Den har en hældning på ca. 75 ‰. Rampen udformes med et knæk midtvejs. I knækket er et vandret repos, som vi regner med kan blive udgangspunkt for en overgang til pladser og byggerier, der vil skyde op omkring rampen på begge sider. Da rampen er stejlere end gældende krav til god tilgængelighed anlægges en 80 meter lang sti på terræn fra den sydlige elevator til Middagshøjvej. Man må gå og cykle på Hærvejsrampen.

Trapper og elevatorer – bliver lavet 3 steder.  Henholdsvis syd for jernbanen til den nye parkeringsplads, Stationspladsen, nord for jernbanen mod stationsbygningen samt til perronen.  Trapperne er ståltrapper med betontrin. Den nordlige trappe, Hærvejstrappen, er mellem 5 og 10 meter bred og har siddetrin i midten på det brede sted. Alle trapper får cykelslisker. Adgangsveje til togperron udformes til at opfylde såvel danske som internationale krav til perronadgange.

Sidst opdateret: 21.09.2017