Projektkonkurrencen

Modelfoto set fra Nord/Øst

Banebroen er ikke bare en bro…
- og designet af Banebro-projektet kan kun lykkes hvis den passer sammen med sine omgivelser, dvs. med alle øvrige projekter, veje, pladser og bygninger i området.

3 projekter i én projektkonkurrence
Da Banebroen bygningsmæssigt skal fuldstændig flettes sammen med det nye gymnasium i den nordlige del og med en senere planlagt bebyggelse i den sydlige del, er det oplagt at koble alle tre delprojekter i én fælles projektkonkurrence.

Projektkonkurrencen blev gennemført med ”to faser”. Første fase var en traditionel projektkonkurrence med 5 deltagere. Anden fase var en forhandlingsforløb for alle vinderne af fase 1, hvor vinderne fik mulighed for at tilrette og forbedre deres forslag ud fra de kommentarer de fik.

Alle fem forslag kan ses i denne præsentationsfolder.

Som vinder af projektkonkurrencen er udpeget:

Cubo Arkitekter og underrådgiverne:
Møller & Grønborg,
ISC rådgivende ingeniører,
Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
konsulent Frie Jernbaneingeniører
konsulent Niras

I den fælles konkurrence indgik tre delprojekter:

  • Det nye Gymnasium opføres af Mercantec på " det nordlige byggefelt" – omfatter ca. 13.000 m2 nybyggeri, til 1200 studerende og 130 medarbejdere.
  • Banebroen er en stiforbindelse for fodgængere og cyklister på ca. 270 meter, som skal koble Viborg Midtby med Banebyen, og ”flettes” ind i det nye gymnasium. Banebro-projektet består af Hærvejspladsen, to broer på ca. 50 og 70 meter, Hærvejstrappen, trapper og elevatorer til perron, parkeringspladser samt tilpasning af øvrige offentlige arealer.
    Banebroen opføres af Viborg Kommune i partnerskab med Realdania.
  • Et forslag til en bebyggelsesplan på det ”sydlige byggefelt” – området ejes af Viborg Kommune og påregnes udbudt til investorer, som ønsker at bygge på området. Bebyggelsesplanen indgik i projektkonkurrencen, for at sikre at Banebro-projektet kan indpasses i en kommende bebyggelse.

5 hold deltog i projektkonkurrencen

  • Arkitema Architects og underrådgiver: Rambøll Danmark A/S
  • Cubo Arkitekter og underrådgiverne: Møller & Grønborg, ISC rådgivende ingeniører, Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
  • Henning Larsen Architects og underrådgiverne: Gottlieb Paludan Architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Tyréns AB
  • KPF Arkitekter AS og underrådgiverne: EFFEKT Arkitekter Aps, Topotek1 Berlin, Moe A/S rådgivende ingeniører, ÅF Lightning
  • Tegnestuen Vandkunsten og underrådgiverne: Grønne & Jessen Arkitekter m.a.a, Lyngkilde a/s, Thornton Tomassetti, Professor Helle Mathiasen 

Evalueringsrapporter
Efter afgørelsen i marts 2016 om vindere af fase 2 blev der udarbejdet denne Evalueringsrapport fase 2.

Efter afgørelsen i december 2015 om vindere af fase 1 blev der udarbejdet denne Evalueringsrapport fase 1

Sidst opdateret: 21.09.2017