Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium

Broen og Gymnasiet

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen er to selvstændige projekter – som er uløseligt forbundne.

Hærvejsbroen opføres af Viborg Kommune og Realdania. Midtbyens Gymnasium opføres af Mercantec.

Mercantec, Realdania og Viborg Kommune markerede den 24. maj 2017 startskuddet på byggeriet af Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen med at opsende hundredevis af balloner.

Opføres samtidigt
Projektering og udførelsen gennemføres parallelt, med de samme rådgivere og entreprenører. Derved opnås et fælles og helstøbt projekt, som både kan fungere og bygges samtidigt.

Hærvejsbroens formål er at skabe:

  • En attraktiv broforbindelse mellem Banebyen og Viborg Midtby for cyklister og gående.
  • Et byrum til ophold og aktiviteter.
  • God adgangsvej til togforbindelserne.
  • Et godt byrumsmæssigt koblingspunkt mellem Banebyen, Viborg Midtby, Kaserneområdet, Hærvejsforbindelsen.
  • En kickstart for byudviklingen i Banebyen.

Læs mere om Midtbyens Gymnasium

Sidst opdateret: 30.12.2017