Projektplan for infrastruktur

Visualisering af området i Viborg Baneby

Formålet med planen
Projektplanens formål er at videreudvikle visionerne i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Hærvejen, Banebystien og en ny fordelingsvej i området, Vilhelm Ehlerts Alle, er overordnet beskrevet i helhedsplanen. Med projektplanen er de 3 forløb konkretiseret.

Teknisk Udvalg har besluttet, hvad de nye veje og stier i Banebyen skal hedde, og ovennævnte arbejdstitlerne er nu udskiftet til følgende:

Vilhelm Ehlerts Alle
Den nye vej, som er ved at blive anlagt syd for stationen, kommer til at hedde Vilhelm Ehlerts Alle. Vejen er indtil nu blevet kaldt Ny Absalonsvej.

Hærvejen og Hærvejsstien
Den nye vej og sti, som anlægges syd for stationen, kommer til at hedde dels Hærvejen og dels Hærvejsstien.

Banebystien og Banebyparken
Der skal anlægges en ny sti sammen med en ny park i Banebyen. De kommer til at hedde Banebystien og Banebyparken. Stien er indtil nu blevet kaldt Den Grønne Sti

Projektplanen skal danne grundlag for:

  • Omdannelse af områdets veje og stier
  • Dialog med nuværende og fremtidige bygherrer og andre interessenter
  • Lokalplanlægning
  • Projektering af anlægsarbejder

Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - til print
Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - skærmversion

Sidst opdateret: 11.09.2017