Projektplan for infrastruktur

Visualisering af området i Viborg Baneby

Byrådet har vedtaget en projektplan for infrastrukturen i Viborg Baneby

Formålet med planen
Projektplanens formål er at videreudvikle visionerne i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Hærvejen, Banebyparken/-stien og den nye fordelingsvej i området, Vilhelm Ehlerts Alle, er overordnet beskrevet i helhedsplanen. Med projektplanen er de 3 forløb konkretiseret.

Vilhelm Ehlerts Alle (i projektplanen kaldet Ny Absalonsvej)
Vejen skal fungere som rygrad for den nye infrastruktur i Viborg Baneby. En fordelingsvej for biler og tung trafik, som skal lede trafikken ind i området.

Hærvejen og Hærvejsstien
Den nye vej og sti, som anlægges syd for stationen, hedder dels Hærvejen og Hærvejsstien.
Hærvejen kobler Banebyen med den historiske domkirkeby, og forbinder samtidig mod syd videre ud i naturen til hærvejsforbindelsen ned gennem Jylland.

Banebystien og Banebyparken (i projektplanen kaldet Den Grønne Sti)
Der skal anlægges en ny sti sammen med en ny park i Banebyen. De kommer til at hedde Banebystien og Banebyparken.
De skal fremstå som en naturmæssig kile ind i Banebyen, så der dannes en rekreativ forbindelse mellem Banebyen og Søndersø.

Projektplanen danner grundlag for:

  • Omdannelse af områdets veje og stier
  • Dialog med nuværende og fremtidige bygherrer og andre interessenter    
  • Lokalplanlægning
  • Projektering af anlægsarbejder

Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - til print
Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - skærmversion

Sidst opdateret: 01.02.2019