Nye muligheder for parkering

I forbindelse med etablering af Banebroen og Midtbyens Gymnasium i Banebyen har Viborg Kommune lavet en samlet plan for den fremtidige parkering i stationsområdet. En ny parkeringsplads syd for banen og parkeringspladser ved det nye gymnasium er en del af planen.

Fremtidige parkering i stationsområdet

I planen for parkering i stationsområdet indgår fire parkeringspladser, som tilsammen vurderes at opfylde parkeringsbehovet i området:

Stationsparkering
I forbindelse med opførelse af Midtbyens Gymnasium lukkes den nuværende stationsparkering mellem remisen og svømmehalen. Der etableres en ny plads syd for banen. Fra den nye parkeringsplads kan man komme til toget og bussen via den nye perronbro og den nye Banebro. Der anlægges 150-170 p-pladser, og den nye stationsparkering forventes klar til brug i første halvdel af 2017.

Midtbyens Gymnasium
Som en del af det kommende gymnasium anlægges 120 p-pladser i bygningens nederste niveau, der er forbeholdt skolens elever og lærere i dagtimerne. I døgnets øvrige timer kan p-pladserne frit benyttes. Parkeringspladerne og gymnasiet forventes klar til brug ved udgangen af 2018. Behovet for parkering ved gymnasiet er vurderet ud fra Viborg Kommunes retningslinjer samt at gymnasiet får en central placering tæt på offentlig transport og i cykelafstand for en del af skolens elever og lærere. Læs mere om gymnasiet 

Svømmehal
I forbindelse med opførelse af Midtbyens Gymnasium flyttes de tidsbegrænsede parkeringspladser ved svømmehallen. Der anlægges 20 nye tidsbegrænsede p-pladser ved svømmehallen. Pladserne anlægges i etaper fra første halvdel af 2017 til udgangen af 2018.

Biblioteket
De eksisterende parkeringspladser ved biblioteket fastholdes i størst muligt omfang, men pladsen tilpasses Banebroens stiforbindelse hertil. Fra bibliotekets parkeringsplads har man via den nye Banebro adgang til toget. Banebroen forventes klar til brug i udgangen af 2018.

Ændringer i parkeringsforhold undervejs
Arbejdet med at flytte og anlægge parkeringspladserne i området kan desværre ikke undgå at give forstyrrelser og gener for de borgere, der færdes i stationsområdet. Viborg Kommune vil løbende informere om parkeringsforholdene.

Hold øje med nyheder om parkering på Banebyens hjemmeside www.viborgbaneby.dk.

Du kan desuden tilmelde dig hjemmesidens nyhedsmail. Så får du besked, når der er nyt på siden.

Følg også med på Banebyens side på Facebook.

Sidst opdateret: 29.03.2017