Program

Velkomst v/ projektleder Rikke G. Jensen
−Præsentation af formål med workshoppen
−Hvad skal outputtet af workshoppen bruges til?

Præsentation af erfaringer fra midlertidige aktiviteter 2014-2015 v/ Urban Goods

Workshop
−Idéer til midlertidige aktiviteter
−Prioritering af midlertidige aktiviteter
−Kortlægning af potentielle samarbejdspartnere til midlertidige aktiviteter

Opsamling: Hvad skal der ske nu?
−Game i Vestashallen v/ kulturkonsulent Henrik Hauritz
−Områdefornyelsen v/ projektleder Rikke G. Jensen

Sidst opdateret: 18.11.2015