Workshop 1

Workshop 1

Workshop med Banebyforum omkring Hærvejen og Den Grønne Sti

Onsdag den 8. april 2015 blev det første møde med Banebyforum holdt.

Ønsker og idéer
Det første møde i banebyforum blev arrangeret som en workshop, hvor deltagerne skulle komme med ønsker og idéer til Hærvejen og Den Grønne Sti.

Der mødte 22 borgere op, og der alle viste et stort engagement. De fremmødte repræsenterede både beboere i området, lige uden for området og langt fra området, unge, børnefamilier og ældre, projektudviklere, folk der interesserer sig for byplanlægning, naturelskere, sportsentusiaster, cyklistforbundet mm.

Input
De mange input indgår nu i det videre arbejde med forslaget til en projektplan for Den Grønne Sti og Hærvejen. Projektplanen danner grundlag for den igangværende lokalplanlægning i området, samt de kommende anlægsarbejder.

Sidst opdateret: 03.02.2016