Arbejdsmodel - Viborg Baneby

Udsnit af modellen - set fra syd

Viborg Kommune har fået udarbejdet en fysisk arbejdsmodel. Her kan du følge omdannelsen af Viborg Baneby.

Modellen viser både den eksisterende bebyggelse i området og de ideer til ny bebyggelse, der er vist i Helhedsplanen for Viborg Baneby.

Herudover kan du se hvordan de igangværende byggerier kommer til at se ud, f.eks.:
• Banevejen
• Udvidelsen af Regionshospitalet
• Plejecenter Banebo
• Midtbyens Gymnasium
• Hærvejsbroen
• Game StreetMekka

Du kan også se, hvor de fremtidige infrastrukturanlæg i banebyen vil forløbe:
• Hærvejen og Hærvejsstien
• Banebyparken og Banebystien
• Vilhelm Ehlerts Alle

Hensigten er at ’modelklodserne’ løbende erstattes, f.eks. når der sendes et lokalplanforslag i høring. Der laves en model, der viser et eksempel på, hvordan der kan bygges i lokalplanområdet. Modellen vil på den måde være en hjælp, når der skal tages stilling til den fremtidige planlægning.

Du kan se arbejdsmodellen på Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15 .

Sidst opdateret: 12.10.2017