Anlægsaktiviteter

Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen

Arbejdet med at anlægge Banevejen og Vilhelm Ehlerts Alle samt byggeriet af Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området. 

 • Marsk Stigs Vej lukkes for gennemkørsel i uge 2 og 3
  Marsk Stigs Vej lukkes øst for Peugeot fra. d. 8. januar til d. 19. januar 2018. Dette gøres for at omkoble en større kloakledning i 5 meters dybde med et nyt kloaksystem på den nye Vilhelm Ehlerts Alle.

  Marsk Stigs Vej er dermed lukket for gennemkørsel i uge 2 og 3. Der vil dog i hele perioden være adgang til og fra butikker, erhvervsdrivende, institutioner mv. på Marsk Stigs Vej som vist på oversigtskortet. Trafikanter, som bruger Marsk Stigs Vej til gennemkørsel, kan i stedet bruge Banevejen til omkørsel.

  Cyklister og fodgængere kan komme forbi arbejdsområdet på den sydlige side af Marsk Stigs Vej.
 • Banevejen er åbnet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej
  Fredag den 15. december åbnede Banevejen for trafik mellem Banegårds Alle og Gl. Århusvej. Der vil stadigvæk mangle anlægsarbejde omkring Regionshospitalet, der gennemføres i løbet af foråret.       
 • Anlægsarbejde for Hærvejen syd går i gang
  Arbejdet med at anlægge Hærvejen syd for Marks Stigs Vej ved Banebo i Viborg Baneby påbegyndes 25 september 2017. Det første arbejde omfatter jordarbejder og rydning af beplantning mm.

 

 

 

Sidst opdateret: 09.01.2018