Anlægsaktiviteter

Montering af broelement

Arbejdet med at anlægge Banevejen, Hærvejen og Vilhelm Ehlerts Alle samt byggeriet af Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Slidlag på Banevejen og Gl. Århusvej

Der skal lægges slidlag på dele af Banevejen og krydset Banevejen-Gl. Århusvej. Dette medfører forstyrrelser i trafikken.

Banevejen spærres fra P-huset og ned til Gl. Århusvej fra 27. september til 8. oktober. Adgang til Regionshospitalets P-hus er fra Banevejen via Banegårds Alle.

Gl. Århusvej er spærret i én vognbane ad gangen 27.- 28. september og 1.- 2. oktober. Trafikken styres med midlertidig lysregulering, så det er muligt at komme frem i begge sider dog med lidt forsinkelse.

Middagshøjvej spærres ved Erik Glippingsvej d. 19. september

Middagshøjvej bliver spærret i krydset ved Erik Glippingsvej – Middagshøjvej fra mandag d. 19. september 2018.

Vejstykket, hvor Hærvejsbroen rammer Middagshøjvej skal ombygges og tilpasses den nye bro og i den forbindelse fornyes de ledninger i jorden, som det er muligt at forny bl.a. udskiftes 60 meter fælleskloak til seperatkloak.

Arbejdet ventes at være færdig omkring december måned.

Anlægsarbejde på Marsk Stigs Vej fra onsdag d. 12. september

Der skal etableres en midterhelle og tilpasses indkørsler ved det nye Plejecenter Banebo fra onsdag d. 12. september. Arbejdet forventes ikke at medføre spærring af vejen, men det ventes at medføre nedsat hastighed på strækningen og indsnævrede kørebaner i perioden.

Arbejdet ventes at være færdig omkring uge 39.

Middagshøjvej lukkes mod Indre Ringvej d. 20. august

Middagshøjvej bliver lukket ved udkørslen til Indre Ringvej mandag d. 20. august 2018.

Der vil fortsat være en sti, så cyklister og gående kan komme fra Middagshøjvej til Indre Ringvej.

 

 

  

 

 

 

Sidst opdateret: 26.09.2018