Anlægsaktiviteter

Montering af broelement

Arbejdet med at anlægge Banevejen, Hærvejen og Vilhelm Ehlerts Alle samt byggeriet af Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Brovej lukkes

Arbejderne med lukning af Brovej og Erik Glippings Vej udføres i perioden fra ultimo januar til medio marts 2019.
Fremadrettet skal bilister benytte den nye Vilhelm Ehlerts Alle.

Brovej lukkes

 

 

  

 

 

 

Sidst opdateret: 30.01.2019