Anlægsaktiviteter

Kort omkring Banevejen

Arbejdet med at anlægge Banevejen og Ny Absalonsvej samt byggeriet af banebroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

 • Ekstra spuns sættes den 11. juni 2017
  Det har nu vist sig nødvendigt at sætte ekstra spuns i forbindelse med støbning af fundament til gymnasiet. Arbejdet forventes afsluttet 11. juli 2017.
 • Anden etape af Banevejen åbner 14. juli 2017

  Banevejen åbner 14. juli 2017 på strækningen fra Banegårds Alle til Regionshospitalets P-hus. Banevejen skal fungere som adgangsvej til både svømmehallen og P-huset. Læs mere om Banevejen og mere om parkering i stationsområdet.

 • Anlægsarbejde for Ny Absalonsvej i gang
  Arbejdet med at anlægge ny Absalonsvej syd for stationen i Viborg Baneby er netop begyndt. Det første arbejde omfatter rydning af træer, beplantning, gamle jerbaneskinner samt sveller og hegn langs den nye vej.
  Der er givet tilladelse til støjende og støvende aktiviteter i området imellem Middagshøjvej og Marks Stigs Vej. Aktiviteterne er kørsel med jord og anlæg af ny vej og kloak.
 • Midlertidig lukning af Stationspladsen i uge 27

  Stationspladsen lukkes i 1-2 dage i uge 27, da der skal lægges slidlag (asfalt) på pladsen. Arbejdet starter torsdag, hvis der er tørvejr. Der er mulighed for at parkere på gruspladsen ved Stationspladsen. Læs mere om Stationspladsen.
 • Første etape af Banevejen åbner d. 30. juni 2017

  Første etape af Banevejen vil fungere som adgangsvej til 2 timers parkeringspladserne syd for svømmehallen og handicappladserne foran svømmehallen. Læs mere om Banevejen. Læs mere om parkering i stationsområdet .

 • Sti mellem Busterminal og Regionshospitalets P-hus spærres midlertidigt.
  Stien, der er placeret i sydsiden af busdepotet, bliver spærret 9. maj pga. anlægsarbejdet med Banevejen. Spærringen er vist med røde streger. Det er stadigvæk muligt at komme mellem stationen og hospitalet via den blå rute. Det forventes, at stien åbnes igen omkring 14. juli. Se oversigts billede 

 • Himmerlandstunnelen anlægges fra 9. januar, og det betyder, at Himmerlandsstien langs remisen lukker midlertidigt. Det vil stadigvæk være muligt at køre op til rundkørslen ved Banegårds Alle/Vesterbrogade.

 

Sidst opdateret: 11.07.2017