Anlægsaktiviteter

Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen

Arbejdet med at anlægge Banevejen, Hærvejen og Vilhelm Ehlerts Alle samt byggeriet af Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Erik Glippings Vej er periodevis lukket for gennemkørsel

Arbejderne med at anlægge Vilhelm Ehlerts Alle medfører fra d. 17. - 27. april 2018, at Erik Glippingsvej lukkes for gennemkørsel. Der kan være enkelte dage med åben for gennemkørsel i aftentimerne.  

Det er de sidste kloakarbejderne der udføres samt udlægning af asfalt, der medfører lukning af vejen.

Kunder og leverancer til de erhvervsdrivende på Absalonsvej skal dermed benytte omkørsel.

Absalonsvej er lukket for gennemkørsel

Arbejderne med at anlægge Vilhelm Ehlerts Alle medfører fra d. 26. februar 2018, at den nuværende Absalonsvej lukkes for gennemkørsel. Kunder og leverancer til de erhvervsdrivende på Absalonsvej skal dermed benytte omkørsel via Erik Glippings Vej.   

Banevejen er åbnet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej

Fredag den 15. december åbnede Banevejen for trafik mellem Banegårds Alle og Gl. Århusvej. Der vil stadigvæk mangle anlægsarbejde omkring Regionshospitalet, der gennemføres i løbet af foråret.

  

 

 

 

Sidst opdateret: 17.04.2018