Ny Absalonsvej

Udsnit af oversigt over Ny Absalonsvej

Viborg Kommune anlægger vej i Banebyen, ”Ny Absalonsvej”

Anlægsarbejde i perioden medio 2017 til ultimo 2018
Anlægsarbejdet med anlæggelse af Ny Absalonsvej starter op i sommeren 2017 og forløber til vinteren 2018. Dette medfører i perioder både støjende og støvende aktiviteter i området syd for jernbanen fra området ved Middagshøjvej og op til Marks Stigs Vej.

Ny Absalonsvejs forløb
Vejen skal forløbe fra Marks Stigs vej og Brovej og frem til parkeringspladsen ”Stationspladsen” (Læs mere her). Vejen tilsluttes til Indre Ringvej i et nyt lyskryds beliggende midt imellem de to eksisterende lyskryds ved hhv. Holstebrovej og Marks Stigs Vej.

Ifm. etableringen af Ny Absalonsvej vil der ske ændringer af de eksisterende veje, hvor bl.a. Absalonsvej nedlægges som vej samt adgange fra Brovej og Erik Glippings Vej til Marks Stigs Vej nedlægges og adgangen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej nedlægges for biler.
Sidst opdateret: 26.04.2017