Hærvejen

Visualisering af området i Viborg Baneby

Viborg Kommune anlægger ”Hærvejen” i Banebyen

Projektet
Hærvejen syd er opdelt i to beliggende henholdsvis syd for Marks Stigs Vej langs Banebo og nord for Marks Stigs Vej på den eksisterende Erik Glippings Vejs placering frem til Banebroen ved Midtbygymnasiet.

Hærvejen anlægges i beton og som ”shared space”, hvor cyklister og fodgængere blandes med langsomtkørende billister.

Anlægsarbejde i perioden medio 2017 til ultimo 2018
Anlægsarbejdet med anlæggelse af Hærvejen syd ved Banebo starter op i efteråret 2017 og forløber til foråret 2018. Dette medfører i perioder både støjende og støvende aktiviteter i området omkring Banebo.

Hærvejen nord er på nuværende tidspunkt fastlagt til udførsel i 2018-2020.
Sidst opdateret: 25.04.2017