Den grønne sti

Visualisering af Den grønne sti

Viborg Kommune anlægger den Grønne sti i Viborg Baneby.

Anlægsarbejde opstarter efteråret 2017
Anlægsarbejdet med at anlæggelse første del (den østlige del) af den Grønne Sti starter op i efteråret 2017. Den Grønne Sti bliver opdelt i 2 etaper. Mod Vest Banebyparken og mod øst Den Grønne sti mod Søndersø.

Den Grønne sti forløb
Den grønne sti er en overordnet forbindelse for de bløde trafikanter mellem Banebypladsen og Søndersø.
Stien løber gennem to grundlæggende forskellige rumlige kon­tekster. Den vestlige del er en bred parkstrækning – Bane­byparken. I den østlige del af Viborg Baneby fortsættes Banebyparken i form af en opgraderet eksisterende sti mellem de to nuværende bebyggelser.
På denne sti sup­pleres der med trapper og ramper mellem de to niveauer som bebyggelserne ligger på.
Ud for Tulipanvej etableres et særligt opholds- og bevægelsesområde. Stien afsluttes i et skrånende forløb ned mod en ny tunnel under jernbanen.
Fra denne sti og tunnel kommer en skråning, som har sin top, hvor den møder bebyggelsen. Herfra er der en helt fantastisk udsigt over Søndersø.

Sidst opdateret: 26.04.2017