Midlertidig støjende og støvende aktiviteter

Støjende og støvende aktiviteter i Viborg midtby

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018
Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Banebroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station. Aktiviteterne er kørsel med jord, anlæg af ny vej, nedbrydning af perronforkanter og ramning af spunsvæg.
Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og entreprenøren kan kontaktes på 4044 2398.  Læs mere om aktiviteterne og klagemuligheder her.

Tidligere aktiviteter:

Natarbejde den 17. – 21. oktober 2016
Der vil i forbindelse med udbedring af fejl og mangler blive arbejdet med håndværktøj og skinnekørende gravemaskine langs de nye spor om natten på Viborg Station. Arbejdet udføres i perioden fra 17. - 21. oktober i tidsrummet fra kl. 23:12 til kl. 05:15. Arbejdet kan udføres i dette tidsrum, da der ikke kører tog. Arbejdet udføres af Aarsleff Rail med telefonnr. 3056 3159.  Læs mere her

Natarbejde den 19. - 20. oktober 2016
Der bliver foretaget sandblæsning af betonsøjlerne ved perronbroen om natten mellem den 19. og 20. oktober i tidsrummet kl. 01:00 til 05:00. Grunden til at det er nødvendigt med nattearbejde er, at sandblæsningen ikke kan foretages, når der kører tog. Arbejdet udføres af Aarsleff Rail med telefonnr. 3056 3159.  Læs mere her

Natarbejde den 6. - 8. september 2016
 Trampen på perronbroen udskiftes natten mellem 6. og 7. september, og der udføres slutjustering af sporet om natten mellem den 7. og 8. september. Læs mere her (nr. 4)

Anlægsarbejde i perioden fra 5. februar – 5. august 2016
Viborg Kommune er i gang med et større anlægsprojekt ”Banevejen” på Viborg Station. Projektet indeholder midlertidig støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med sporomlægning og spunsarbejde ved Viborg Station. Læs mere her

Sidst opdateret: 07.03.2017