Banegårdspladsen og Trampen

Trampen fra perronbroen lander på Banegårdspladsen.

Trampen skal lede togpassagerer fra ø-perronen direkte til Viborg midtby samt sikre en mere direkte forbindelse mellem midtbyen og Banebyen.

Banegårdspladsen bliver i september/oktober tilrettet, så

  • Der skabes et større område til fodgænger og cyklister for enden af trampen med et bredere fortov til togstationen.
  • Taxiparkeringspladsen flyttes hen til indgangen til togstationen.
    De nuværende niveauspring fjernes, så området bliver mere tilgængeligt.
  • Der skabes adgang fra Banegårdspladsen til den kommende Alhedesti/Himmerlandssti.
    Cykelstien på tværs af Banegårdspladsen fjernes af trafiksikkerhedsmæssige hensyn

Banegårdspladsen vil efter ombygningen fremstå mere harmonisk og i renere linjer. Pladsen vil også være mere tilgængelig og trafiksikker.

 Se skitse over ombygningen

Sidst opdateret: 27.12.2016